Rezultate obținute în cadrul proiectului ”Școala pentru viitor” – 151301

REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

              PREZENTARE PROIECT – ACTIVITĂȚI – REZULTATE OBȚINUTE

Obiectivul general al proiectului “Scoala pentru viitor”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 , a constat în creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Caras Severin de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin dezvoltarea retelei de voluntari in localitatea Toplet. Rețeaua de voluntari  venind în sprijinul comunitații cu scopul de a preveni si reduce fenomenul de abandon școlar.

Prin activitatile propuse, SNCRR Filiala Caras Severin și-a extins aria de intervenție și a multiplicat activitățile cu impact pozitiv în comunitate, a crescut  implicarea cetățenilor în comunitate si în procesul de luare a deciziilor.

De asemenea, proiectul a vizat  atingerea obiectivelor stabilite în cadrul PDL prin derularea unor activitati organizate structurat astfel încât să asigure dezvoltarea, la nivelul comunitații, a unui dialog permanent prin implicarea cetațenilor în procesele decizionale.

Proiectul a vizat dezvoltarea spiritiului civic în Comuna Toplet concomitent cu dezvoltarea capacitatii organizaționale a SNCRR Filiala Caras Severin prin dezvoltarea retelei de voluntari și implicarea activă în prevenirea abandonului scolar.

Pentru îndeplinirea acestor obiective proiectul a fost structurat în 4 direcții strategice:

  1. Interacțiune și dialog cu societatea civilă și autoritățile locale privind elaborarea unui instrument de dialog social, acesta reprezentand ghidul de bune practici privind intervenția în situația de criză – Activitate A2 Crearea de intrumente și mecanisme pentru susținerea dezvoltării locale.

Cu ocazia acestor întâlniri ( 4 workshop și 4 seminar ) , întâlniri la care au participat un numar de 30 persoane/întâlnire, au fost dezbătute teme precum: nevoia de implicare a comunității în încurajarea participării active la sistemul de învățământ, principii privind egalitatea de șanse și nediscriminarea și obiective de dezvoltare durabilă, participanții au  prezentat situația actuală a comunității, grupurile vulnerabile și potențialele riscuri de a determina  părăsirea timpurie a școlii, prezentări în urma cărora s-a făcut  o analiză și  s-a elaborat ”Ghidul practic de intervenție în situații de criză”.

Această activitate  s-a finalizat cu succes o dată cu  încheirea anului 2022. De asemenea au fost indeplinite toate obiectivele subliniate în cererea de finantare, prin organizarea celor 4 workshop-uri și a celor 4 seminarii la care au participat în total 240 de persoane ( câte 30 persoane / eveniment).

  1. Formare profesională în domeniul primului ajutor – Activitate A3. Subactivitate A3.1 Sesiuni de formare pentru 36 de persoane.

În cadrul întâlnirilor  a fost prezentată importanța cunoașterii de către cetățeni a acordării primului ajutor, astfel încât persoanele care au nevoie de ajutor să aibă mai multe șanse de recuperare sau de supraviețuire.

Pentru realizarea acestei activități au fost  întocmite și semnate un număr de 7 acorduri de parteneriat, încheiate între parteneri sociali din comuna Topleț și SNCRR Filiala Caraș  Severin. Conform acestor acorduri de parteneriat în cele două serii de formare profesionala au fost instruiti în domeniul acordării primului ajutor un număr de 42 de persoane.

Activitatea privind pregătirea profesională în domediul acordării primului ajutor a fost organizată pe 2 grupe, a câte 21 de participanți, sesiunile de formare fiind asigurate de un formator cu experiență în acest domeniu. Fiecare sesiune de curs a avut un număr de 20 de ore și s-a finalizat cu o evaluare a cunoștințelor, în urma căreia participanții au primit câte un Certificat de acordare a primului ajutor recunoscut la nivel european.

  1. Interacțiune cu cetățenii și promovarea ghidului de bune practici concomitent cu selecția cetățenilor ce își manifestă interesul pentru a deveni voluntari ai SNCRR Filiala Caras Severin. Activitate A3 Subactivitatea A3.2 – Caravana voluntarului.

Această subactivitate a debutat în luna ianuarie 2023, în cadrul căruia au avut întâlniri cu cetățenii din comunitate, urmărindu-se crearea rețelei de voluntari prin atragerea cetățenilor în activitățile și specificul SNCRR. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții referitoare la rolul voluntariatului în comunitate.

În cadrul evenimentelor desfășurate au fost întocmite un număr de 24 contracte de voluntariat. Selecția cetățenilor realizându-se în funcție de gradul de interes și dorința de a se implica în problemele comunității, fără să existe criterii bazate pe sex/ religie/ naționalitate/ etnie.

  1. Activități în școli în vederea creării unui cadru prietenos și atractiv astfel încât să prevină absenteismul și abandonul școlar. Activitatea A3 – Subactivitatea A3.2 Caravana voluntarului

În cadrul acestei subactivități au fost efectuate întâlniri cu cadrele didactice și elevii unității de învățămând din comună, ocazie cu care au fost începute pregătirile elevilor pentru participarea la concursul „Sanitarii pricepuți”. Elevii au fost instruiți constant , astfel că în luna mai 2023, prin înscrierea oficială a acestora la faza județeană a concursului s-a reusit atingerea uni indicator important, dezvoltânt spiritul civic în comuna Topleț, începând cu cei mai tineri membri.

Școlile gimnaziale din judet au fost reprezentate de 6 echipaje și anume: Colegiul Național ,,Mircea Eliade” Reșița,  Liceul ,,Hercules” Băile Herculane, Liceul Tehnologic ,,Sf’ Dimitrie” Teregova, Școala Gimnazială ,,Trandafir Tămaș” Marga, Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunării”

Moldova – Nouă și Școala Gimnazială Topleț.  Echipa Școlii Gimnaziale Topleț reușinând să se situeze în cadrul concursului, pe locul 4.

De subliniat că scopul proiectului fiind acela de a crea un instrument viabil si sustenabil la nivelul comunității a fost organizat un exercițiu privind intervenția coordonată și organizată în comunitate în situație de criză prin intermediul voluntarilor, a retelei de voluntari creată în cadrul proiectului. Activitatea A4 – Subactivitate A4.1 Simulare situație de criză în școală

Pentru a îmbina rolul voluntarului în comunitate, cu accent pe participarea activă a comunității la fenomenele sociale, în situațiile de criză și prevenirea abandonului școlar, SNCRR Filiala Caraș  Severin a creat un cadru optim de cooperare între cetățenii comunității, precum și un cadru priertenos în școală. În acest contex  fost organizat un exercițiu de simulare a unei situații de criză educațională, cu implicarea cetățenilor și a copiilor din școală. La această simulare au participat elevii și cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Topleț , voluntari din rețeaua de voluntari creată în cadrul proiectului, membrii ai ONG – ului Asociația pentru Ajutor Comunitar Awohelm Top, asociație parteneră cu UAT Topleț cât și voluntari ai Crucii Rosii Caraș – Severin în cadrul proiectului „Școală pentru viitor”.

Situația de criză prezentată în cadrul întâlnirii, a pus în evidență câteva realități legate de carențele din educația elevilor dar şi de educaţia precară a părinţilor, de neasumare a rolului de părinte. Pe de-o parte, s-a stabilit că este  necesară o relație mai strânsă între școală și familie şi serviciul de asistenţă socială. Pe de altă parte, se impune un suport psihologic adecvat în cadrul unităților de învățământ. 

Simularea s-a bucurat de atenția și implicarea tuturor celor prezenți, devenind astfel încă o activitate importată din cadrul proiectului, realizată cu succes.

Pe tot parcursul proiectului, în cadrul fiecărei activități/ întâlniri, au fost prezentate principiile privind egalitatea de șanse și nediscriminarea: egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitate persoane cu dizabilități, schimbări demografice cât și obiective de dezvoltare durabilă: poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea, utilizarea eficiență a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre. De asemenea în cadrul fiecărei activități/întâlniri a fost prezentat faptul că proiectul a cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020  și a fost utilizat Kit-ul de promovare al proiectului prevazut în Cererea de Finantare

La finalul proiectului,  în data de 23.08.2023, a avut loc în comuna Topleț, Conferința de închidere a proiectului. La Conferința de închidere a proiectului au participat un număr de 52 de persoane, cetățeni ai comunei Topleț.  Printre aceștia se numărându-se reprezentanți ai UAT Topleț, cetățeni înscriși în clubul voluntarilor – club creat în cadrul proiectului, căt și cât și membri ai partenerilor social din zonă care au beneficiat de formarea profesională în domeniul acordării primului ajutor.

Conferinta de inchidere
Dezvoltare durabila la nivel national si international
Dezvoltarea durabila obiective si principii
Ghid practic de interventie in situații de criza
Importanta implicarii societatii civile in comunitate
Metodologie de identificare si selectare a GT
Minuta Concurs sanitarii priceputi
Nevoia de implicare a comunitatii în învatamant
Prevenirea si combaterea abandonului scolar
Principii privind egalitatea de sanse si nediscriminarea
Rolul si responsabilitatea voluntarului in comnunitate
Simulare situație de criza in scoala