Caută după:
ȘCOALA PENTRU VIITOR

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020

SCOALA PENTRU VIITOR

Cod SMYS – 151301

PROIECT INIȚIAT DE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA  – FILIALA CARAȘ – SEVERIN, cu sediul în Municipiul Reșița, Strada Pța 1 Decembrie 1918, nr.7, Județul Caraș – Severin, codul fiscal 4396332, având calitatea de Lider. 

Citește mai mult

error: Content is protected !!