Caută după:

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR sau Crucea Roşie Română), fondată la 4 iulie 1876, este persoană juridică de drept public, autonoma, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial, cu existenţă nelimitată. Ea este organizată şi funcţionează pe baza Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, a statutului propriu, precum şi în conformitate cu convenţiile de la Geneva din 1949 şi cu protocoalele lor adiţionale din 1977, la care România a aderat.

SNCRR este recunoscută oficial de către statul român ca societate de ajutor voluntar, cu caracter umanitar, autonomă, auxiliară a autorităţilor publice în domeniul umanitar, care se organizează şi funcţionează pe baza prezentului statut, ca singură societate de Cruce Roşie, atât în timp de pace, cât şi în timp de război, în baza legii şi a convenţiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte, îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, în deplină concordanţă cu Constituţia şi legile statului român.

MISIUNE: Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

VIZIUNE: Prin acțiunea sa unitară, Crucea Roșie Română se adaptează schimbărilor din cadrul societății pentru a putea sprijini comunitățile să facă față situațiilor de criză și suferinței umane.

Vezi aici ⇒CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ

error: Content is protected !!