Caută după:

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE MIŞCĂRII:

UMANITATE:

Născută din grijă de a ajuta, fără discriminare, răniţii de pe câmpurile de luptă, Mişcarea, sub aspectul său internaţional şi naţional, se angajează să prevină şi să aline suferinţele oamenilor în orice împrejurare. Scopul ei este acela de a proteja viaţa şi Sănătatea acestora şi de a asigura respectarea fiinţei umane. Mişcarea promovează înţelegerea mutuală, prietenia, cooperarea şi o pace durabilă între toate popoarele.

IMPARŢIALITATE:

Mişcarea nu face nicio deosebire de naţionalitate, rasă, religie, condiţie socială sau apartenenţă politică. Ea se dedică numai ajutorării indivizilor pe măsura suferinţelor lor şi acordă ajutor prioritar celor mai urgente nenorociri.

NEUTRALITATE:

În scopul menţinerii încrederii tuturor, Mişcarea se abţine să ia parte la ostilităţi şi controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic.

INDEPENDENŢĂ:

Mişcarea este independentă. Auxiliare ale autorităţilor publice în activităţile lor umanitare şi supuse legilor care le guvernează ţările, societăţile naţionale trebuie să îşi păstreze o autonomie care să le permită să acţioneze întotdeauna numai conform Principiilor fundamentale ale Mişcării.

VOLUNTARIAT:

Este o Mişcare de ajutor voluntar şi dezinteresat.

UNITATE:

Într-o ţară nu poate exista decât o singură societate naţională de Cruce Roşie sau Semilună Roşie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor şi să îşi extindă acţiunile umanitare pe întreg teritoriul ţării.

UNIVERSALITATE:

Mişcarea, în cadrul căreia toate societăţile naţionale au drepturi egale şi datoria de a se întrajutora, este universală.

 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

 1. a) să acționeze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească și să acționeze, ca auxiliară a autorităților publice, în toate domeniile prevăzute de Convențiile de la Geneva din 1949 și in favoarea tuturor celor aflați în suferință, atât persoane civile, cât și militare;
  b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnavirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivității;
  c) să organizeze, la nivel național sau local, dupa caz, servicii de ajutoare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;
  d) să recruteze, să instruiască și să pună la dispoziție personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;
  e) să promoveze participarea copiilor și a tinerilor la activitațile specifice;
  f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;
  g) să organizeze și să participe la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;
  h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor și tineretului, acțiunile sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, precum și Principiile fundamentale ale Crucii Roșii, idealurile păcii, respectului și ințelegerii între toți oamenii și toate popoarele;
  i) să încheie convenții de colaborare și să alcătuiască programe de acțiune comune cu alte societați sau asociații care desfașoara activități umanitare, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;
  j) să participe, pe baza programelor initiate de Ministerul Sanatatii, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii și la alte acțiuni.
error: Content is protected !!