Activitati de succes în cadrul proiectului „Școală pentru viitor”

În perioada 19 – 29 . 06. 2023 Crucea Roșie Caraș – Severin, a desfășurat două sesiuni de formare profesională în domeniul acordării primului ajutor, pentru 36 de persoane cu domiciliul în comuna Topleț. Pregătirea s-a desfășurat în cadrul unei locații, unde participanții au primit cazare și masă pe tot parcursul formării.

Fiecare sesiune de formare  a avut un număr de 20 de ore de pregătire și s-a finalizat cu o evaluare a cunoștințelor teoretice și practice dobândite pe perioada formării profesionale.

Pregătirea profesională a fost susținută de un formator cu experiență, iar la finalul evaluării fiecare participant a dobândit un Certificat de absolvire a cursului de prim ajutor recunoscut la nivel european.

Acțiunea, a făcut parte din activitățile înscrise în  cadrul proiectului „Școală pentru viitor” desfășurat de Crucea Roșie Caraș – Severin în această comună, Proiect cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și s-a bucurat de un real interes din partea participanților, finalizându-se cu succes.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Axa prioritara 2 : Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Cod apel: POCA/659/2/1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrație publică locală ce optimizează proceseleorientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 : CP14/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. Proiect: Scola pentru viitor – cod SMIS 2014+: 151301