CONFERINȚĂ DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI „ȘCOALĂ PENTRU VIITOR” – 151301

În luna august 2023 a avut loc Conferința de închidere a proiectului „Școală pentru viitor” – 151301, proiect cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axă prioritară 2, Cod apel POCA/659/2/1, Componenta 1 – CP14/2021. Citește mai mult