CONFERINȚĂ DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI „ȘCOALĂ PENTRU VIITOR” – 151301

În luna august 2023 a avut loc Conferința de închidere a proiectului „Școală pentru viitor” – 151301, proiect cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axă prioritară 2, Cod apel POCA/659/2/1, Componenta 1 – CP14/2021.

Conferința a avut loc în comuna Topleț, aceasta fiind localitatea beneficiară a rezultatelor în urma activităților desfășurate în cadrul proiectului. La Conferința de închidere a proiectului au participat un număr de 52 de persoane, cetățeni ai comunei Topleț. Printre aceștia se numără reprezentanți ai UAT Topleț, cetățeni înscriși în clubul voluntarilor – club creat în cadrul proiectului, cât și membri ai partenerilor sociali din zonă care au beneficiat la formarea profesională în domeniul acordării primului ajutor.

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile desfășurate pe timpul derulării proiectului, cât și rezultatele obținute. Activitățile propuse în cadrul implementării, au fost prezentate punctual, iar pentru fiecare punct prezentat a fost evidențiat indicatorul stabilit și valoarea realizată a acestuia.

De asemenea au avut loc discuții privind sustenabilitatea proiectului ce urmează a fi asigurată la nivel conceptual prin totalitatea cunoștințelor acumulate de toți participanții la implementarea proiectului, pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizare.

Prin urmare , concluzia finală este că fără această finanțare, posibilitățile de intervenție în domeniul dezvoltării la nivel local, prin dezvoltarea spiritului civic în comuna Topleț ar fi fost mult mai reduse, iar SNCR – Filiala Caraș – Severin, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului, utilizând doar resurse proprii, ar fi avut posibilitatea să deruleze mult mai puține activități în acest domeniu. Fără acest sprijin , beneficiarul, deși are o puternică preocupare în domeniul social nu ar fi putut să derula activități pentru un grup țintă atât de numeros.